25 mai 2017

Åpent informasjonsmøte

Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten inviterer til åpent informasjonsmøte i forbindelse med områdeløft for Haugerud/Trosterud.

Tid: Mandag 29. mai, kl. 18:00 - 20:00
Sted: Trosterud skole, Tvetenveien 181

For mer infomasjon se Oslo kommunes hjemmesider.