8 feb 2020

Arbeid med fjernvarme

Arbeid med fjernvarmen starter opp i disse dager og det skal graves rørtrasé fra Alnabru og opp til Haugerud. Arbeidet forventes ferdig i oktober 2020.

Fra slutten av uke 6 eller begynnelsen av uke 7 vil Fortum starte gravingen i borettslaget mellom blokk 16 og 17 (Stjernemyrveien 34-38 og Stjernemyrveien 40-48). Deretter videre til graving mellom blokk 16 og 15, osv. Varsel vil bli hengt opp i oppgangene til de gjeldende blokkene når gravearbeidet starter.

Området med flaggstanga vil bli benyttet til oppbevaring av maskiner og utstyr.

I forbindelse med overgang til fjernvarme skal alle varmevekslere byttes i blokkene.  Det er derfor viktig at det er ryddig i alle inngangspartier i underetasjene, under trappene og i kjellerganger mellom oppgangene, slik at de som skal montere utstyret slipper uhindret frem med både utstyret og verktøy som må benyttes!