13 jan 2018

Årsmøte Haugerud Garasjelag

Årsmøte i Haugerud Garasjelag vil bli avholdt torsdag 15. mars 2018 kl. 19:00 i garasjelagets lokaler i Haugerudveien 22.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 10. februar 2018. Forslag kan sendes på e-post til: garasjelaget@haugerudborettslag.no eller legges i postkassen i Haugerudveien 22, inngangen på balkongsiden av blokka.