8 mar 2018

Årsmøte Haugerud Garasjelag

Det innkalles til årsmøte i Haugerud Garasjelag Tid: Torsdag 15. mars 2018 kl. 19:00. Sted: Trosterud skole, samlingssalen

Til behandling foreligger:

1. Valg av ordstyrer
2. Valg av referent
3. Godkjenning av innkallingen
4. Årsberetning 2017
5. Regnskap 2017 og budsjett 2018
6. Styregodtgjørelse
7. Innkomne forslag
8. Valg
9. Avslutning

Se årsmøteinnkallingen for mer informasjon.