24 jan 2019

Årsmøte Haugerud garasjelag

Årsmøte i Garasjelaget vil bli avholdt torsdag 14. mars 2019 kl.19.00. I samlingssalen på Trosterud skole, inngang mot Tvetenveien.

Forslag må være styret i hende innen 7.februar. Forslag kan sendes på e-post garasjelaget@haugerudborettslag.no eller legges i postkassen i Haugerudveien 22, inngang på baksiden.