27 jan 2020

Årsmøte Haugerud Garasjelag

Årsmøte i Haugerud Garasjelag vil bli avholdt torsdag 2. april 2020 kl. 19:00 i samlingssalen på Trosterud skole.


Forslag må være styret i hende innen 5. februar.
Forslag sendes på e-post til garasjelaget@haugerudborettslag.no
Forslag kan også legges i postkassen i Haugerudveien 22, underetg.