6 apr 2017

Årsmøte i garasjelaget avholdt

Da har det vært avholdt årsmøte i garasjelaget. Sittende styre stilte alle til gjenvalg.

Årsmøtepapirer og vedtekter finner du her.