18 mar 2020

Årsmøtet Haugerud Garasjelag avlyst

På grunn av coranavirus blir vi nødt til å utsette årsmøte inntil videre.

Vi kommer tilbake med ny dato så snart det re mulig å gjennomføre møtet.