15 mar 2019

Avskiltede biler

Det er nå flere biler uten skilt som står på parkeringsplasser rundt om i borettslaget. Etter husordensreglene er det ikke tillatt å hensette avskiltede biler på parkeringsplassene.

Disse bes fjernet snarest, da eier risikerer borttauing for egen regning.