Endret: 7 nov 2017     Opprettet: 10 okt 2017

Beboermøte

Det vil bli avholdt beboermøte tirsdag 7.november kl. 18:00 på Trosterud skole.

Saker på agendaen vil være:

• Brannvern
• Naboklager støy
• El-bil
• Turveien gjennom borettslaget
• Søknad om tilskudd til samle-/aktivitetsplass for ungdommer og voksne
• Forslag om grøntkomité i borettslaget
• Eventuelt

Velkommen!