26 nov 2019

Referat fra årets beboermøte er nå klart.

Torsdag 21. november ble det avholdt beboermøte for Haugerud Borettslag. Ca. 60 beboere deltok på møtet som ble avholdt på Trosterud skole kl. 19:00. 

Referatet finner du her under menyvalg Praktisk informasjon