7 nov 2018

Beboermøte

Vi inviterer til beboermøte tirsdag 20. november kl. 18:00 på Trosterud skole i samlingssalen.

Tema for møtet vil blant annet være:

 

  • Informasjon fra Brann- og redningsetaten
  • Haugerudparken
  • Ny aktivitetspark i borettslaget
  • Generelt om oppussing av boligen og av baderom
  • Fyring
  • Viktighet av å holde hovedinngangsdør til oppgangene lukket
  • Eventuelt


Det vil bli mulighet for beboerne til å stille spørsmål. Velkommen!