16 aug 2018

Besøk fra Oslo Brann- og redningsetaten

Til uken får vi besøk av Oslo Brann- og redningsetat. De vil gå en runde i alle blokker og hilse på beboere som er hjemme.

Målsetningen deres er å orientere om brannsikkerhet i blokkleiligheter, røykvarslere, brannslukkere, rømningsveier m.m.

De har ikke behov for å komme inn i leiligheten å sjekke forholdene.

Alle som kommer fra Oslo Brann- og redningsetaten vil identifisere seg.