11 aug 2020

Biler må flyttes mandag!

Mandag 17. august skal det felles trær øverst på parkeringsplassen i Stjernemyrveien. Arbeidet startet kl. 08:00 og forventes ferdig innen kl. 18:00. I den perioden må biler fjernes fra parkeringsplass nr. 129, 130, 131, 132, 146, 147, 148, 149, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 177, 178, 179, 180, 181, 182 og 183.

Informasjon og parkeringskort skal være lagt i postkassene til eiere av disse plassene.

Vi gjør oppmerksom på at biler som ikke er flyttet kan bli tauet bort for eiers regning. Borettslaget fraskriver seg alt ansvar om det skulle oppstå skade på en bil som ikke har blitt flyttet.