2 des 2020

Borettslaget vårt

Vi bor i et gammelt borettslag og er derfor ikke nødvendigvis tilpasset dagens teknologiske alder. Det skaper utfordringer bl.a. med radiatorer, Internett og mye annet.

Oppvarming og varmtvann

Vi har felles utradert varmesentral med Solfjellet borettslag. Fortum har ansvaret for driften av Haugerud varmesentral mens det jobbes med å gå over til fjernvarme produsert av Fortum. Det er forsinkelser i prosjektet pga. uforutsette problemer med føring av rørledningene til varmesentralen. Fortum jobber fortsatt med etablering av føringsveier og anslår at vi kobles til fjernvarmenett i januar.

Siste helgen i november opplevde vi problemer varmesentralen som resulterte i at anlegget sluttet å fungere. Dette for alle som er tilkoblet varmesentralen (3 borettslag). Feilen ble meldt til Fortum samme kveld av styreleder. Fortum klarte å finne en midlertidig løsning i løpet av natta og vi fikk varmen tilbake i løpet av formiddagen etter. Denne løsningen vil vi med stor sansynlighet ha frem til vi er koblet på fjernvarmeanlegget.

Fortum er en stor aktør med høy kapasitet og tilgang til mange løsninger, som kan benyttes ved brudd på varmeleveranser. Det er viktig å understrekke at selskapet jobbet på spreng og varmen kom tilbake etter kort avbrudd (relativt sett). Slike situasjoner kan dessverre også oppstå i fremtiden, og vil kreve tålmodighet fra oss alle i Haugerud Borettslag.

Vi gleder oss til å bli koblet til fjernvarmenett.

 

TV og internett

Telenor leverer TV og Internett til borettslaget. Det er fiberkabel til blokkene, men kobberkabler til leilighetene. Spørsmål eller utfordringer knyttet til utstyr og abonnement rutes til Telenor support. Om det skulle være andre utfordringer ta kontakt via daglig leder eller vaktmester. Ser vi sammenheng med utfordringene tar vi tak i det for fellesskapet.