Avfall, kildesortering og storsøppel

Haugerud Borettslag tilbyr gode ordninger for håndtering av søppel. Det er tatt høyde for både kildesortering og storsøppel som man normalt ikke kan kaste som ordinær husholdningsavfall.

Husholdningsavfall og søppelbrønner
Borettslaget har store nedfelte søppelbrønner utenfor alle blokkene. Her kan du kaste vanlig husholdningsavfall og papir/papp i separate innkastluker samt glass der slike brønner er satt opp. Husholdningsavfall skal pakkes inn i pose før det kastes. Blå pose for plast, grønn pose for matavfall og hvit pose/vrengt handlepose fra butikken for restavfall.

I tillegg er det kildesortering på den store plassen midt på området. Her står det en container for kasting av papp og en container for kasting av glass og metall.

Følgende er det forbudt å kaste i søppelbrønnene: selvantennelig eller særlig farlig brannfarlig avfall, flytende avfall, glassgjenstander (benytt glassigloer på den store plassen eller brønner for glass), spraybokser og lignende, samt spesialavfall som bilbatterier, maling, lakk og lignende (benytt miljøstasjonene f.eks Esso ved Rema eller Haraldrud gjenbruksstasjon i Brobekkvn. 87). Større gjenstander (ikke oppussingsmateriell) kan beboerne kaste på borettslagets containerdager.
 

Containerdager - Storsøppel 1. onsdag hver måned fra kl. 15:00 – 20:00
Borettslaget har containerdag for storsøppel. Den 1. onsdagen i hver måned med unntak av juli måned vil det stå en komprimatorbil fra kl. 15:00 – 20:00 på den store plassen midt på området. Da kan du kaste storsøppel (ikke oppussingsarbeider) som du ikke får kastet i ordinær søppel til daglig. Du må selv bære ditt søppel ned til komprimatorbilen. Der vil det være folk som hjelper deg og sjekker at du har sortert søpla riktig.

E-bur for småelektrisk avfall:
Det er anskaffet et elektonikkbur for kast av småelektriske ting som blant annet data, kabler, barbermaskiner, husholdningsapparater som støvsuger, brødrister, kaffetrakter, tv, miksmaster, vannkoker, lamper, lampetter, radioer, stereoanlegg osv. Buret vil stå ved komprimatoren (på den store plassen midt i borettslaget) på selve container-dagen, og bare da, slik at du kan levere denne type avfall der.
Nb! Her skal det ikke kastes lysstoffrør, lyspærer eller batterier.

Følgende er definert som spesialavfall og kan ikke kastes:
Glass, lysrør, kjemikalier, maling, oljer, impregnerte trematerialer, brann- og eksplosjonsfarlige gjenstander, bilbatterier og lignende må kastes på egne miljøstasjoner, for eksempel Esso ved Rema. Bildekk kan kastes hos dekkforhandlere, for eksempel Dekkmann på Alnabru. Hvitevarer som kjøleskap, fryser, komfyr med mer kan kastes hos for eksempel Lefdal på Alnabru.


Har du svært mye avfall?
Du kan ikke kaste materiale fra større oppussingsarbeider. Da bestiller du en iSekk fra http://www.isekk.no/ Husk at iSekk må stå plassert på andre siden av gangveien på gressplenen (ikke inntil balkong eller soveromsvindu). Dette på grunn av brann.

 

Se husordensreglene for mer informasjon.