Avtrekksvifter og lufteluker

Alle lufteluker og lufteventiler i leilighetene må alltid være åpne for å unngå høy fuktighet som kan medføre helseproblem og råteskader, og disse må aldri bygges igjen eller stenges / tildekkes ved ombygging av kjøkken og andre rom, eller ved senking av tak. 

Montering av avtrekksvifter i luftekanaler eller lufteventiler er forbudt av hensyn til balansen i blokkens ventilasjonssystem og de luktproblemer som kan oppstå. 

God bokultur er:
- at man holder entredøren lukket slik at matlukt ikke kommer ut i trapperommet.
 

Se husordensreglene for mer informasjon.