Brannsikring

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn ble det i 1990 vedtatt at alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller husbrannslange.

Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseier som har ansvaret for å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til daglig leder.

 

Branndokumentasjon

Branninstruks for alle oppganger

 Minihåndbok brannvern

Sjekkliste - viktig informasjon for deg og din familie

 A checklist – how to safeguard yourself and your family

 

 
 Se husordensreglene for mer informasjon.