Dyrehold

Borettslaget tillater dyrehold med mindre dyret gjør skade på borettslagets eiendom eller er til vesentlig sjenanse for andre beboere.

Hundehold er tillatt under forutsetning av at eieren undertegner og etterlever en egen dyreerklæring. Dyr kan kreves fjernet om ikke regelverket følges.

Last ned dyreerklæring her.

Søknad om dyrehold sendes til driftskontoret ved daglig leder på e-post: kontor @ haugerudborettslag.no

 

Se husordensreglene for mer informasjon.