Forretningsfører

OBOS er borettslagets forretningsfører. Borettslaget har avtale om utvidet forretningsførsel med daglig leder-ordning.

OBOS postadresse:
Postboks 6666
St Olavs plass
0129 Oslo

Telefon: 22 86 56 00 (sentralbord) eller 22 86 56 63 (forvaltningsavdelingen)
E-post: forvaltningsavdelingen@obos.no