Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Skadeforsikring AS med polisenummer 85104951. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr, samt bygningsmessige tilleggs innretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

Oppstår det skade i leiligheten:

  • Forsøk å begrense skadeomfanget mest mulig.
  • Prøv å kartlegge årsaken til skaden.
  • Meld skaden til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22 86 83 98 eller e-post: forsikring@obos.no 

Forsikringsavdelingen i OBOS melder så skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig hånd­verker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

 

Mer informasjon om innmelding av skade og saksgang finner du her:

https://forsikring.obos.no/bedrift/meld-skade/

 

Beboer må i henhold til vedtektene og gjeldende praksis dekke egenandel for skader som er skjedd på områder hvor beboer har vedlikeholdsansvaret, f. eks. ved feil på elektriske apparater og installa­sjoner inne i leilighet med videre, og uansett hvis vedkommende har opptrådt uaktsomt.

Borettslaget dekker egenandel i de tilfeller hvor borettslaget har vedlike­holds­ansvaret.

 

Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.