Varmeanlegg og varmestyring

Haugerud Borettslag får sin varme i fra Haugerud Varmesentral. Det betyr at leilighetene i borettslaget får sin varme via radiatorer i leilighetene.

Styring av varmen i leilighetene er satt opp etter gitte spesifikasjoner, og det er flere referanseleiligheter pr. blokk som skal besørge jevn og riktig temperatur. Dette innebærer at det vil være mulig å oppnå en temperatur i leiligheten på maksimalt 22 grader.

For teknisk beskrivelse av hvordan varmestyring er satt opp, klikk her.

Haugerud Varmesentral eies i fellesskap av Haugerud Borettslag og Solfjellet Borettslag.

Arbeider på varmeanlegget i leilighetene (radiatorer og rørsystem) skal i utgangspunktet kun foretas av et rørleggerfirma som har rammeavtale med borettslagets styre og som kjenner anlegget. Oppstår det lekkasjer på anlegget, må vaktmester straks kontaktes. 
 
Unntak fra regelen over godkjennes kun for leiligheter i underetasje og i 4. etasje med behov for oppussing av bad som innebærer demontering og remontering av eksisterende radiator. Slikt arbeid har ved flere anledninger tidligere medført skader og unødig merarbeid for borettslaget. En forutsetning for at andelseier kan benytte et annet autorisert VVS-firma enn det styret har avtale med, er derfor at andelseier sørger for at firmaet varsler borettslagets vaktmester før arbeidet settes i gang.

Har du problemer med radiatorene i din leilighet? Er det kaldt i din leilighet? Skal du pusse opp?

Ta kontakt med vaktmester om du har noe problemer med varmeanlegget/radiatorene eller om du har noen spørsmål du trenger svar på.