4 mar 2018

Endring på containerdager

Fra onsdag 7. mars vil det bli endring på tiden containerbilen vil stå på den store ballplassen. Nytt tidspunkt er nå fra kl. 17:00 - 20:00.

Den enkelte beboer må selv sørge for å bære sin søppel ned til bilen. Har du behov for å låne tralle for frakt av større søppel kan du kontakte vaktmester.