14 aug 2019

Endring på parkeringskontroll

Borettslaget har sagt opp avtalene med P- Park/Smart Security og inngått ny avtale med VestPark AS. Avtalen trår i kraft i løpet av august og det er samme parkeringsregler som gjelder.

 

  • Det er ikke tillatt å parkere med uniformerte biler som blant annet taxi og håndverksbiler på gjesteparkeringen eller biler registrert på beboere.
  • Parkering på gresset er forbudt. Bøtelegging vil skje umiddelbart.
  • Det er tillatt med korte stopp for av og pålessing utenfor inngangene. De asfalterte områdene utenfor oppgangen kan benyttes i inntil 20 min. All parkering utover 20 minutter krever parkeringslapp i vinduet. Dette gjelder uansett om det er privatbil eller firmabil.
  • Om noen parkerer uautorisert på din parkeringsplass, kan du rekvirere bøtelegging ved å kontakte VestPark AS direkte på tlf. 55 60 29 00. Husk at du må identifisere deg med ID og P-kort tilhørende din P-plass.
  • Parkeringslapp kan hentes hos vaktmester ved behov.
  • Om du parkerer inn på ballplassen i fbm brannen i garasjene, må du sørge for å ha gyldig parkeringslapp i vinduet, hvis ikke risikerer du bøtelegging.
  • Mer informasjon om parkering finner du her: http://haugerudborettslag.no/?nid=12738