27 apr 2020

Parkeringsområdene i borettslaget skal feies fri for grus. Feiing vil skje onsdag 29., torsdag 30. april og mandag 4. mai.

Parkeringsplassen i Stjernemyrveien skal feies 29. april, resterende parkeringsplasser på nedre område feies 30 april. Finfeiing av gangveier på indre område starter fra 4. mai.

NB! Alle biler må være fjernet innen kl. 07:00 den gjeldende dag slik at feiemaskinen kommer til.