17 jul 2017

Ferietid

I forbindelse med ferieavvikling vil det være redusert bemanning på driftskontoret og vaktmesterkontoret i noen uker fremover.

Vi vil med dette ønske alle våre beboere en riktig god sommer!