28 sep 2019

Forbud mot sorte og fargede søppelsekker

Fra 1. september innførte Norsk Gjenvinning forbud mot å levere avfall i sorte eller fargede (gjelder ikke transparente) søppelsekker. Det betyr at du ikke lenger kan kaste søppel på containerdagen i sorte eller fargede søppelsekker.

Norsk Gjenvinning si at et slikt forbud er helt nødvendig for at de skal kunne utøve en forsvarlig mottakskontroll og sikre at det ikke kommer farlig avfall eller selvantennelige materialer (litiumbatterier) inn i avfallsstrømmene som skal gjenvinnes.

For mer informasjon om forbudet se: https://www.norskgjenvinning.no/bedrift/sorte-og-fargede-soeppelsekker/