9 mai 2017

Generalforsamling 22. mai

Ordinær generalforsamling i Haugerud Borettslag avholdes mandag 22. mai kl. 19:00 i samlingssalen på Trosterud skole. Årsberetning med regnskap vil bli delt ut i postkassene.

Til behandling foreligger:

 

1.         KONSTITUERING

A)   Valg av møteleder        

B)   Godkjenning av de stemmeberettigede

C)   Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

D)   Godkjenning av møteinnkallingen

 

2.         ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2016

A)   Årsberetning og regnskap for 2016

B)   Disponering av årets resultat

 

3.         GODTGJØRELSER

A)   Styret

B)   Andre godtgjørelser

 

4.         INNKOMNE FORSLAG

A)   Forslag om varmestyringsanlegget

B)   Forslag om endring av årsgebyr øremerket kjøreveier

C)   Forslag om utskifting av strømmålere

D)   Forslag om å ikke dele ut referat etter generalforsamlingen

E)   Forslag om endring av husordensreglene

Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg.

 

5.         VALG AV TILLITSVALGTE

A)   Valg av 2 styremedlemmer for 2 år

B)   Valg av 4 varamedlemmer for 1 år

C)   Valg av 2 delegerte med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år

D)   Valg av valgkomité for 1 år