27 apr 2018

Generalforsamling 24. mai

Ordinær generalforsamling i Haugerud Borettslag avholdes torsdag 24. mai 2018 kl. 19:00 i samlingssalen, Trosterud skole.

Til behandling foreligger:


1. KONSTITUERING
A) Valg av møteleder
B) Godkjenning av de stemmeberettigede
C) Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne
D) Godkjenning av møteinnkallingen

2. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2017
A) Årsrapport og regnskap for 2017
B) Disponering av årets resultat

3. GODTGJØRELSER
A) Styret
B) Andre godtgjørelser

4. INNKOMNE FORSLAG
A) Forslag fra Inger Dahl om endrede tider for åpning/lukking av bommer
B) Forslag fra Harald Hagen om endrede tider for åpning/lukking av bommer
C) Forslag fra Håkon Halvorsen om fyringsanlegget
D) Forslag fra styret om salg av tomt
E) Forslag fra styret om endring av vedtektene
F) Forslag fra styret om matter i oppgangen hele året
G) Forslag fra styret om endring av husordensreglene

5. VALG AV TILLITSVALGTE
A) Valg av styreleder for 2 år
B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år
D) Valg av 2 delegerte med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år
E) Valg av valgkomité for 1 år

Innkalling til generalforsamling vil bli utdelt i postkassene.