11 jun 2020

Generalforsamling - digitalt

I henhold til borettslagsloven skal generalforsamling avholdes innen utgangen av juni 2020. Regnskapet må i tillegg godkjennes og sendes Regnskapsregisteret innen utgangen av juli. Generalforsamlingen kan derfor ikke utsettes til offentlige restriksjoner for fysiske samlinger opphører.

Grunnet gjeldende smittevernregler i forbindelse med pågående covid-19-pandemi, vil derfor årets generalforsamling gjennomføres som digitalt årsmøte via Vibbo.

  • Alle andelseiere må ha registrert mobiltelefonnummeret sitt for å delta på det digitale årsmøtet.
  • Den som ikke er registrert, kan registrere sitt telefonnummer på https://vibbo.no
  • Den som ikke kan delta på det digitale årsmøtet, kan avgi sin stemme ved å fylle ut stemmeseddel som du finner i innkallingen som er delt ut i postkassene.


Google Chrome anbefales som nettleser for brukere av Vibbo!

Digitalt årsmøte åpnes på Vibbo onsdag 17. juni kl. 12:00.
Møtet er åpent for avstemming i 8 dager. Årsmøtet lukker torsdag 25. juni kl. 12:00. Dette er siste frist for å avgi stemme.

Til behandling foreligger:
1)   Valg av tellekorps og protokollvitne
2)   Godkjenning av møteinnkallingen
3)   Godkjenning av årsrapport og regnskap for 2019
4)   Disponering av årets resultat
5)   Godtgjørelse til styret
6)   Godtgjørelse til varamedlemmer for møtedeltakelse
7)   Godtgjørelse til oppgangskontakter
8)   Forslag fra styret om endring av vedtektene (korttidsutleie)
9)   Forslag fra Marianne Fredriksen om befaring av ventilasjonskanaler
10) Forslag fra Marianne Fredriksen om rens av ventilasjonskanaler
11) Forslag fra styret om endring av husordensreglene (sentralvarmeanlegget)
12) Forslag fra styret om endring av husordensreglene (undersøkelsesplikt)
13) Forslag fra styret om endring av husordensreglene (balkonger, vinduer)
14) Forslag fra styret om endring av husordensreglene (brann)
15) Forslag fra styret om endring av parkeringsbestemmelsene
16) Valg av 2 delegerte med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år
17) Valg av valgkomité for 1 år
18) Valg av styreleder for 2 år, valg av 2 styremedlemmer for 2 år og valg av inntil 4
varamedlemmer for 1 år

Innkalling til generalforsamling har blitt utdelt i postkassene.