30 nov 2020

Havari i varmesentralen

Etter å ha jobbet i hele natt informerer Fortum om store driftsproblemer på varmesentralen på Haugerud.

Elkjelen har et havari og oljekjelene er også ute av drift da oljen ikke er god nok. Det er satt i gang et apparat for å få inn mobil kjele for varme men dette tar tid. 

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for den enkelte. Inntil varmen er tilbake må leilighet varmes opp med elektrisitet.