10 okt 2017

Høstdugnad uke 42

Vi inviterer til høstdugnad tirsdag 17. og torsdag 18. oktober.

Løv samles opp og legges i sekker. Sekkene plasseres lett tilgjengelig ved siden av gangveien slik at det blir enkelt for vaktmester å plukke de opp. Utstyr settes ut i tørkebåsene tirsdag morgen.
Velkommen!