23 nov 2017

Husk å bytte batteri på røykvarslere

Vi minner om den offisielle batteribyttedagen på røykvarslere som er 1.desember.  Alle beboere er ansvarlig for å skifte batteri i røykvarsler(e) i sin bolig. Test samtidig at røykvarsleren faktisk virker. 


De som ikke klarer å skifte batteri selv, bes få hjelp av familie eller venner. Alternativt kan vaktmester bistå.