23 okt 2018

Ikke slipp inn fremmede i oppgangen

Vi har i løpet av de siste månedene vært plaget med fremmede personer som tar seg tilrette og overnatter under kjellertrapper og i kjellerrom som ikke er låst. Dette ønsker vi ikke å ha noe av!

Vi ber derfor om at det ikke slippes inn folk i oppgangen uten at man vet hvem det er når det ringer på døren. Og alle må påse at ytterdøren til oppgangen er lukket til enhver tid, slik at man ikke bare kan spasere rett inn og ta seg tilrette.

Det er også viktig at alle dører til kjeller holdes låst - både dørene inn til kjellerbodene og dørene inn til fellesbodene.