13 mai 2020

Informasjon om støyende arbeider i Haugerudveien

Det informeres herved om at det tidvis kan bli noen støyende arbeider i Haugerudveien 1-91 i forbindelse med fremføring av fjernvarme i veien. Fremføring av fjernvarme gjøres på oppdrag fra Fortum Oslo Varme.

Det er nødvendig å stedvis sprenge fjell, og det må påregnes støy fra disse arbeidene.
Boring vil bli utført med liten bor-rigg slik at vi reduserer støynivået så mye som mulig.
Når vi utfører selve sprengningen vil dette bli varslet med en sirene/varslingshorn som har et nokså høyt volum.

Sprengningsarbeidene vil bli utført mellom kl 08:00 og kl 17:00
Det vil være pauser mellom hver sprengsalve på ca 1-1,5 time.

Ved behov for mer informasjon eller ved andre henvendelser kan følgende kontaktes:

  • Atle Mauset – Byggeleder for Heinsen & Agger (Hovedentreprenør) Tlf: 970 27 117
  • Steinar Sørås – Anleggsleder for Reiersgård Maskin (Grave-entreprenør) Tlf 926 25 215

 

Vi beklager støyen og ulempene dette medfører, og vi skal være så raske vi kan med arbeidene!