5 des 2017

Juletresalg på gjesteparkering i desember

Som tidligere år vil det også dette året foregå juletresalg fra gjesteparkeringen. Salget forventes å starte opp helgen 9-10 desember og vare frem til julaften.

Gjesteparkering vil i den perioden blir flyttet til den store plassen midt i borettslaget. Det vil da bli skiltet for ca. 15 parkeringsplasser for gjester på den store plassen.
All inn- og utkjøring skal skje langs underetasjen ved blokk 3 (Haugerudveien 20—24) hvor det ikke er leiligheter.
Trafikk-bommen ved denne blokka, vil stå åpen hele døgnet fra 10.desember til og med 1.januar.
Biler som tilhører beboere i borettslaget og som parkerer på plassen, vil bli bøtelagt.