Endret: 14 okt 2020     Opprettet: 13 okt 2020

Justering av varmeanlegget

Vi kommer med litt presiseringer her da noe av informasjonen som ble oppgitt var feil. Vi har jobbet med justering av varmeanlegget denne uka og de fleste blokker er nå lagt over på automatisk varmejustering.

Dette innebærer at alle leiligheter skal ha en normaltemperatur mellom 21 og 22 grader. Når leiligheten oppnår riktig temperatur vil temperaturen på ovnene (radiatorene) i leiligheten holde seg stabil så lenge utetemperatur også er stabil. Det samme gjelder rørføringen mellom leilighetene.

Ved synkende utetemperatur eller kraftig vind vil referanseverdien også synke, og komme i kort periode under 21/20 grader. Anlegget vil respondere med å øke temperatur på vannet som føres i radiatorer/stigerør. Disse vil avgi mer varme, og temperaturen i leiligheten vil stige igjen til ønskelig nivå.

Referanseverdien settes av målere som er utplassert i alle blokker i flere leiligheter.

Hvis derimot temperaturen faller godt under 20 grader i leilighetene, ønsker vi at den enkelte varsler vaktmester om dette slik at vi får sjekket ut hva som er galt i de blokker det gjelder.