21 apr 2020

Mating av fugler på området

De siste ukene har det vært samlet enormt mange måker på balkongsiden av flere blokker på morgen /nattestid. Spesielt i Stjernemyrveien. Fuglene lager et voldsomt spetakkel om natten og tidlige på morgenen, og det forringer både søvn og bokvalitet i stor grad for flere beboere.

Det er dessverre observert at flere beboere mater fuglene ved å hive mat ut fra leilighetene. Noe av maten havner på taket av inngangspartiet i underetasjen. Dette er ikke akseptabelt!

I tillegg til spetakkel fra fuglene skader også fuglene taket på inngangspartiet slik at det kan oppstå lekkasjer.

Vi må sterkt henstille til at man ikke kaster mat ut av vinduet i leilighetene. Det henstilles også til at man ikke mater fuglene fra balkongene eller generelt på området da dette ofte blir til festmåltid som igjen tiltrekker seg andre skadedyr som rotter m.m..

Om mating av fugler medfører skade på borettslaget eiendom, kan beboere som legger ut mat bli erstatningsansvarlige.