Endret: 26 jul 2017     Opprettet: 17 jul 2017

Merking av parkeringsplasser

Det er behov for å starte opp arbeide med merking av parkeringsplasser på nytt da dagens oppmerking begynner å bli slitt. Arbeidet starter opp på parkeringsplassen på øvre område i Stjernemyrveien i uke 30.

Det vil si i fra 24. juli. I forbindelse med oppmerking av parkeringsplasser er det fint om parkering kan skje i gaten mellom kl. 09:00 og 20:00 fra mandag 24. juli til og med onsdag 27. juli. Skulle det være behov for parkeringskort, så kan vaktmester kontaktes og man kan parkere inne på den store ballplassen i disse dagene.

På midtre område, plass nr.: 400 – 450, 568, 571, 572, 574 og 577, vil arbeidet starte i uke 31 og gjesteparkeringen samt plassene 559-567, 569 og 573 vil starte opp i uke 32.

På nedre område vil man starte opp arbeider i slutten av august/beg. av september. På nedre område vil det være behov for å flytte på noen parkeringsplasser i fbm. tilpassning for utrykningskjøretøy og alle plasser vil her bli malt opp med ny plassering. Beboere vil bli varslet når arbeidet starter.