8 mai 2018

Merking av parkeringsplasser

Det er behov for å merke opp noen parkeringsplasser på nytt på nedre område mot garasjene. Dette vil skje fredag 11. mai fra kl. 08.00.

Parkeringsplasser med nr.: 451 til og med 485, 585, 586, 587, og 588 skal merkes på nytt og bilene må flyttes. Dette vil skje:

Fredag 11. mai kl. 08:00 – 16:00.

Biler som ikke blir flyttet kan risikere å bli tauet bort.