7 sep 2017

Ny dato for merking av p-plasser

Grunnet dårlig vær bli vi nødt for å utsette merking av parkeringsplasser. Vi prøver på nytt igjen onsdag 13. september og torsdag 14. september (værforbehold).

P-plasser med nr.: 451-502 og 585-588 skal merkes opp og nummereres, bilen må flyttes.

P-plasser med nr.: 503-558 skal nummereres, bilen bør flyttes.

Biler som ikke blir flyttet kan risikere å bli tauet bort eller bli tilgriset med maling!

Vi åpner opp for parkering inne på området på den store ballplassen samt at gjesteparkeringen kan benyttes. Utover dette må man parker i gaten.

Mellom kl. 20:00 – 07:30 kan man stå på plasser som er merket opp.