Haugerud Garasjelag

Haugerud Garasjelag ble opprettet 2. juni 1987 og består av 204 medlemmer. Garasjelaget har kontordag den første torsdagen hver måned fra kl. 18:00 - 19:00.

Har du spørsmål i forbindelse med garasjer kan du sende det på e-post til garasjelaget @ haugerudborettslag.no, evt. legge det i vår postkasse i Haugerudveien 22, underetasjen. I kontortiden er også leder å treffe på telefon.

Leder: Anita Myhre, mobil: 993 00 716

Salg av garasje:
Garasjeeier kan ikke selge garasjen ut av borettslaget, det vil si til en person som ikke er andelseier i borettslaget! Garasjene er en del at det totale parkeringstilbudet som er tilgjengelig kun for borettslagets andelseiere. Garasjeeier plikter å informere styret i Haugerud borettslag om et eventuelt salg av garasje. Salg av garasje skal godkjennes av styret før overtakelse kan finne sted. Informasjonen om salg kan sendes på e-post til: kontor @ haugerudborettslag.no eller du kan ta direkte kontakt med daglig leder i borettslaget på telefon: 918 68 921.

Når en garasje selges skal selger av garasje få en parkeringsplass i bytte samt 2 stk. parkeringskort gjeldende for den aktuelle parkeringsplassen på Haugerud borettslag. Ved eventuell salg av leilighet skal garasje eller parkeringsplass følge leiligheten. Har du spørsmål vedrørende salg av garasje, vennligst ta kontakt med styret eller garasjelaget.

Garasjelagets vedtekter finner du her.

Vedlikehold av garasje:
Garasjeeier er ansvarlig for å utføre enkelt vedlikehold av sin garasje på dugnad som eksempelvis maling av garasjeport og vegger. Varsel om nødvendig vedlikeholde sendes ut fra garasjelaget og de leverer også ut maling i riktig farge.

Se vedtektene § 5.6 Dugnadsordninger o.l. pliktes utført innen den tid som blir bestemt av styret. Hvis medlemmet ikke deltar, vil arbeidet bli utført for medlemmets regning.