Parkeringsbestemmelser

I tillegg til vedtekter og husordensregler finnes det også parkeringsbestemmelser for Haugerud Borettslag. Parkeringsbestemmelsene finnes både på norsk og på engelsk.

VestPark AS har all parkeringskontroll på Haugerud Borettslags område. Kontrollen skjer i tråd med husordensreglene og generalforsamlingsvedtak. Ved overtredelse skal VestPark ilegge kontrollavgift. Klage på kontrollavgift må gjøres direkte til VestPark:  https://vestpark.no/kontakt-oss/

Parkeringsbestemmelser for Haugerud Borettslag

Parking regulations for Haugerud Housing Cooperative

Oversikt over parkeringsplasser på området finner du her

Informasjon om parkeringskort finner du her.