Styret

Styret i Haugerud Borettslag er valgt av generalforsamlingen. Styret har faste møter annenhver uke på driftskontoret med unntak av sommerperioden fra ca. 25. juni og til ca. 15. august. Da er det ferieavvikling.

Styret i Haugerud Borettslag består av følgende personer:

Leder:      Jon-Erik Berger
Nestleder:   Agata Al-Saadi
Styremedlem:   Tom Erik Trondsen
Styremedlem:   May Liss Urang
Styremedlem:   Femi Baftii
     
Vara 1:   Mohammed Usman Ali
Vara 2:   Abdullah Hatay
     
     
     
     

Valgkomiteen består av følgende representanter:

Dag Endal
Jorunn Slette
Siri Ingebjørg Keul