Vaktmestertjenesten

Vaktmester er ansatt på heltid og ivaretar ulike vaktmesteroppgaver i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse Haugerudveien 20 (underetasjen).

Vaktmester har arbeidstid fra kl. 07:00 - 15:30 mandag til torsdag og kl. 07:00 - 13:00 på fredager. Etter arbeidstid, i helger og på helligdager betjenes vaktmestertjenesten av ISS, og vaktmobil kan ringes ved akutte situasjoner.

Vaktmester har kontortid hver dag fra kl. 12:30 til 13:00. Vaktmester kan treffes på følgende måter:

E-post: vaktmester @ haugerudborettslag.no
Mobiltelefon: 915 54 256 (i kontortiden)
Vaktmobil: 907 82 178 (viderekoblet til ISS)

 

Da borettslaget i dag kun har en ansatt vaktmester, blir oppgavene måking/ strøing, gressklipping og stell av grøntområdene nå utført av engasjerte eksterne firmaer.