Vaktmestertjenesten

Vaktmester Gunnar Paulsen er ansatt på heltid og ivaretar ulike vaktmesteroppgaver i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse Haugerudveien 20 (underetasjen).

Vaktmester kan treffes på e-post: vaktmester @ haugerudborettslag.no og på mobiltelefon
915 54 256 om det haster.

Åpningstider på vaktmesterkontoret er fra kl 12.30 til 13.00 hver yrkesdag. Lørdag, søndag og helligdager er kontoret stengt.

Da borettslaget i dag kun har en ansatt vaktmester, blir oppgavene måking/ strøing, gressklipping og stell av grøntområdene nå utført av engasjerte eksterne firmaer.

I helger og på helligdager er vaktelefon 915 54 256 viderekoblet til ISS. Vakttelefon kan ringes ved akutte situasjoner.