4 jul 2018

Oppdatert info om lekkasje i varmesentralen

Grunnet lekkasje fra hoved fjernvarmenettet fra Haugerud Varmesentral har det vært nødvendig å stenge for varmt vann til både Solfjellet, Haugerud og Haugerudåsen Borettslag.

Lekkasjen har oppstått fra fjernvarme ledningen fra Haugerud Varmesentral som krysser over Haugerudveien til nr. 78 hvor det fordeler seg til de tilsluttende borettslag. Lekkasjen på rørstrekket er lokalisert til å ligge i grunnen under kjørebanen i Haugerudveien.

Det er avklart at hele fjernvarme ledningen må skiftes ut. Det er imidlertid igangsatt strakstiltak. For mer informasjon se infoskriv fra varmesentralen.