22 mai 2018

P-plasser er flyttet

Etter ny merking av parkeringsplasser på stripa ved garasjene, gjør vi oppmerksom på at flere plasser nå har blitt flyttet og nye har kommet til.

Vi ber om at det parkeres i henhold til nummerering av parkeringsplass som er tildelt den enkelte leilighet.

Feilparkering kan medføre bøtelegging og evt. borttauing. Nummeret på din parkeringsplass står på parkeringskortet du har hentet. Er du usikker på hvilket nummer du har, ta kontakt med daglig leder.