23 nov 2017

På tide å ta inn sykler

Alle sykler som står ute må fjernes innen 1. desember, da de er til hinder for snømåking. Sykler rengjøres, merkes med navn og settes inn i kjellerrom (bomberom). Alternativt kan de plasseres i tørkebåsen.

Sykler som ikke er tatt inn innen 1. desember vil bli fjernet/kastet! Borettslaget fraskriver seg alt ansvar for ødelagte sykler forårsaket av snømåking og for sykler som blir fjernet/kastet.