1 feb 2019

Parkering på stripa langs garasjene

Parkering langs stripa skaper problemer for de som skal måke fortauene.

Vi minner om at biler ikke må kjøre inn med fronten stikkende ut over fortauskanten. Parker bilen en halv meter lenger ut enn det du pleier nå på vinteren. Da sikrer du at de som måker fortauet kommer forbi din bil, og at det ikke oppstår noen skader på din bil som følge av at du parkerte for langt inn.