8 aug 2019

Parkeringskort

Er du en av de som ble rammet av garasjebrannen eller som ikke får benyttet din parkeringsplass som følge av brannen?

Da kan du få utdelt parkeringskort slik at du kan stå inne på den store ballplassen inntill branntomten er ryddet.

For deg med garasje så hentes parkeringskortet hos garasjelaget. Ta kontakt med dem.

For deg med parkeringsplass nr: 415, 416, 417, 418, 441 og 442. Hentes parkeringskort hos vaktmester.

Husk at parkeringskortet må ligge synlig i bilens frontrute, hvis ikke kan du bli bøtelagt.